Studia podyplomowe dla nauczycieli
 
  „Wychowanie do życia w rodzinie”

 
 

 

 

Obejmują:

trzy semestry, zazwyczaj ok. 360 godzin,
zagadnienia m.in. z zakresu etyki, bioetyki, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, antropologii filozoficznej, psychologii, socjologii i pedagogiki małżeństwa i rodziny, psychologii komunikacji, biologii prokreacji i planowania rodziny, wychowania seksualnego, metodyki nauczania WDŻwR
Koszt od ok. 1100 złotych za semestr. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Umożliwiają:

podniesienie kalifikacji i uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć Wychowanie do życia w rodzinie, powszechnie oznacznego skrótem WDŻ, oraz zajęć z etyki na wszystkich poziomach kształcenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, liceum ogólnokształcącego.

Kwalifikacje nauczyciela WDŻwR stwarzają możliwości uzyskania dodatkowych godzin pracy w szkole, tzw. dopełnienia czy uzupełnienia etatu.

Studia, określane potocznie nazwą kurs kwalifikacyjny zapewniają profesjonalne przygotowanie do poprowadzenia interesujących młodzież zajęć. Poprzez awans zawodowy otwierają nowe pola pracy dydaktycznej i perspektywę nowej przygody wychowawczej w pracy z młodzieżą.

 

 

 

Miejsce studiów:

Dane na rok szkolny 2016/2017

Kontakt:

602 77 55 72 602 77 55 72   e-mail e-mail

  © Fundacja Czyste Serca — 2016